Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 16/10/2023
Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz
hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, Mega Radio London, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin
korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen
verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki
sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri
aydınlatmayı amaçlıyoruz.
Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kimlik, (isim, soy isim, doğum tarihi gibi) iletişim, (adres, e-posta adresi, telefon, IP,
konum gibi) özlük, sosyal medya, finans bilgileriniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız
tarafımızca, çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik
olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi
sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek,
depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde
ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla
sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde
ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden
doğan haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi,
ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar
edebilmek, ayrıca sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler
içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep
halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla,
sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve
güncellenecektir.
Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla
Aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet
aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği
yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep
halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile
aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını
kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
  bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@megaradiolondon.net üzerinden
  bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  İletişim
  Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan
  kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca
  işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı
  kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, kabul etmiş olduğunuz tarafımızca
  varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı tüm cihazlarınızdan
  kaldırınız. Ayrıntılı bilgi için bizimle info@megaradiolondon.net e-mail adresi
  üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.


Mega Radio London

Mega Radio London

Current track

Title

Artist

Background